UniversoNER, nuevo Equipo de Trabajo en nergroup · NERunibertsoa, nergroup-eko lan-talde berria

Recientemente se ha constituido un nuevo equipo de trabajo que analizará, entre otras cuestiones, cómo afrontar diferentes nuevos retos de nuestra Organización para los próximos años.

Nergroupen duela gutxi lantalde berri bat eratu da, eta, besteak beste, gure erakundeak datozen urteetarako dituen erronka berriei nola aurre egin aztertuko du.

Álvaro Peciña, José Icaza, Jabi Sacedo y Miguel Bernar, son las primeras personas que conforman este equipo y, esperan que otras voluntarias se integren a lo largo de los próximos meses para plantear y desarrollar ideas acerca de cuestiones como la creación de ‘nuevos espacios de cooperación con otras organizaciones, entidades e instituciones’, así como las relaciones de nergroup y sus proyectos con ‘iniciativas que promueven valores similares’; todo ello tanto en el ámbito local como en otras regiones y países.

Asimismo, el grupo abordará el ‘proceso de incorporación de nuevas organizaciones a la Asociación’. Se reflexionará sobre los perfiles que mejor puedan contribuir al propósito de nergroup, la utilidad y calidad del trabajo conjunto, la consolidación y crecimiento del proyecto, así como los criterios de acceso, compromiso y participación de las organizaciones en los retos compartidos.

Álvaro Peciña, José Icaza, Jabi Sacedo eta Miguel Bernar dira lantaldea osatzen duten lehen pertsonak, eta espero dute beste boluntario batzuk ere sartzea datozen hilabeteetan, hainbat gairi buruzko ideiak planteatu eta garatzeko, hala nola «beste erakunde, entitate eta instituzio batzuekin lankidetzan aritzeko espazio berriak» sortzea, bai eta nergroupek eta beren proiektuek «antzeko balioak sustatzen dituzten ekimenekin» dituzten harremanak ere; hori guztia, bai tokiko herrialdeetan, bai eskualdeetan.

Era berean, lan talde honek ‘nergroup-en erakunde berriak sartzeko prozesua’ aztertuko du. Hausnartuko da zer profilek lagundu dezaketen hobekien nergroupen helburuari, elkarrekin lan egitearen erabilgarritasuna eta kalitatea, proiektua sendotzea eta haztea, eta erakundeek erronka partekatuetan parte hartzeko eta konpromisoa hartzeko irizpideak.

ner propósito


Compártelo en tus Redes - Partekatu zure sareetan!