EKODISEINUA Estudio.k proiektuan

EKODISEINUA Estudio.k proiektuan

“Globalki pentsatu, tokian-toki jardun” – Jacques Ellul-

Jasangarriak ez du zertan ekologikoa izan behar. Ekologikoa denak ingurumenaren aldetik jasangarria izan behar du.

Jasangarria eta ekologikoa terminoez gain, eraginkortasun energetikoaz, bio-eraikuntzaz, produktu organikoez, karbono-aztarnaz, kontsumo ia nuluko eraikinaz edo zero energiaz hitz egiten dugu. Termino horiek ez dira sinonimoak, nahiz eta Europako azken zuzentarau guztiek eta, ondorioz, estatuko araudiek zuzentzen duten joera berean biltzen diren. Horiekin, gure ekintzek etorkizunean izango dituzten ondorioak kontuan hartzen hasi gara.

Jasangarritasuna eta eko-diseinua konparatzen hasiko gara.

Jasangarritasuna, eko-diseinua edo eraikuntza-produktu ekologikoen erabilera baino kontzeptu zabalagoa da. Ingurumena bezalako esparruak hartzen ditu, baina baita Ekonomia eta Gizarte Ongizatea ere. Eraikin bat iraunkorra izateko, ez da nahikoa haren energia-eraginkortasuna handia izatea edo zero energia-kontsumora edo ia nulura hurbiltzea; gainera, ekonomikoki bideragarria izan behar du, eta ez du aldatu behar dagoen ingurunea.

Helburua da oreka bat sortzea beharren eta erabilitako baliabideen artean.
Hori lortzeko hainbat tresna daude; 

Estudio_k prroiektuan, honako alderdi hauek kontuan hartzen ditugu:
– Materialen kontsumoaren azterketa
– Hondakin gutxiago sortzea
– Energia-eraginkortasuna hobetzea
– Sistemen iraunkortasuna bermatzea, eta bizi-ziklo osoa hartzen dute.

Energetikoki autosufizientea den eta bere beharrak asetzeko kanpoko baliabiderik behar ez duen eraikin bat energia-kontsumo nuluaren edo ia hutsaren adibide ezin hobea izango litzateke. Hala ere, hori ez litzateke nahikoa izango eraikin guztiz jasangarria dela ziurtatzeko, energiaren esparrua soilik kontuan hartzen ari baikara, eta ez urarena, adibidez.
Gainera, kontuan hartu beharko lirateke eraikinaren eraikuntza mota, erabilitako materialak, ingurunean izandako inpaktua, CO2 isuriak, eta abar.

Irakasgaiaren konplexutasunaren eta horrek dakarren garapen espezializatuaren ondorioz, eremu zehatzagoak hartzen dituzten beste kontzeptu batzuk agertu dira, eta horrek errazago ulertarazten du.

Ekodiseinua diseinuaren (garapena) eta obraren zuzendaritzaren prozesuari jasangarritasunaren alderdi batzuk aplikatzea da, ingurumenari arreta handiagoa jarrita: eraikuntzak ingurunean dituen kalteak minimizatu nahi ditu. Horretarako, babes-neurriak eta neurri zuzentzaileak zehazten ditu. Produktu ekologikoak ere badaude, baina horiek erabiltzeak ez du bermatzen eraikin oso bat halakoa izatea.
Ekodiseinuarekin eraikinaren estrategia orokor bat definitzea lortzen dugu, eta bere diseinua gauzen ordena honetako premisa batzuen arabera planteatzea.

Jasangarritasuna eta Ekodiseinua eraikuntzaren etorkizunaren funtsezko alderdiak dira, eta, horregatik, behar duten seriotasunez tratatu behar dira. Prestakuntza-beharrak eraginda, bigarren aldiz ziurtatu da – Ziurtapena + egokitzapena – Arlo horretako eguneratzean eta Iso Arauan.

Eraikin baten iraunkortasuna, neurri handi batean, eraikin horri ematen zaion erabileraren araberakoa da, ez baitu balio eraikin nahiko isolatu bat garatzeko eta eraikitzeko, gero erabiltzaileak ez badu behar bezala erabiltzen, eta dena aireztatu egiten du, adibidez, eguneko une desberdinetan, jardueren arabera. Hain zuzen ere, bezeroari proiektuaren zati bat egiten diogunean eta xehetasun bakoitzaren onurak azaltzen zaizkionean hobeto aprobetxatzen dira haren ezaugarriak.

Iraunkortasunaren eta ekodiseinuaren balio erantsia gizarteak termino horiek ulertzen dituenean aitortuko da. Teknikari guztien artean, inguruan ditugun pertsonekin partekatu ditzakegu gure ezagutzak, haien irismena eta balioa zabaltzeko.

estudio.k fachada edificio ecoventilado
EEE fatxada aireztatua egikaritzea
cee
proiektatutako egoera

Duela gutxi, nergroup-eko Estudio__k proiektuak bere kudeaketa sistemaren egokitzapena lortu du Ekodiseinuan, hain zuzen ere bi proiektu zehatzen aplikazioan, hala nola Bilboko Larrakoetxe kaleko 1. zenbakiko blokeko energia-birgaikuntzako eta irisgarritasuna hobetzeko esku-hartzeetako proiektuan eta Iturribarri II-ko Babes Ofizialeko 58 etxebizitzaren proiektuan.

Estudio.k equipo
Compártelo en tus Redes - Partekatu zure sareetan!