Aprendemos juntas y evolucionamos · Elkarrekin ikasi eta eboluzionatzen dugu

Ner_atelier, sustatutako foro eta ikastaroek beren ibilbidea hasi dute. Los foros y cursos promovidos por ner_atelier han comenzado su andadura.

112 personas, representantes de todas las organizaciones que conformamos nergroup, distribuidas en los 4 foros y 2 cursos diseñados hemos comenzado a establecer vínculos personales (y laborales), conversar, compartir experiencias, compartir dificultades e inquietudes, … para en definitiva mejorar y afianzar nuestros desempeños diarios en nuestras organizaciones.

Conversar sobre cómo desarrollar la cultura organizacional, los valores y sus comportamientos asociados, abordar miradas que equilibren la libertad y la responsabilidad, mejorar el desempeño en la función de coordinar las tareas de producción y el compromiso, profundizar en la función del liderazgo en equipos y organizaciones autogestionadas son los temas sobre los que hemos comenzado a poner el foco en los foros iniciados. Foros que se basan en conversaciones con el objetivo implícito de aprender y mejorar.

Otro tanto cabe decir acerca de los cursos de reuniones eficientes y liderazgo de coaching de equipos en su tercera de edición de la mano de Emana.

El 2019 iniciamos un camino de evolución en nergroup a partir de la co-creación del propósito, para posteriormente diseñar de la manera más participativa que nos fue posible los pensamientos estratégicos que esbozaron las líneas de acción que desde las acciones de ner_atelier han sido promovidas recientemente. Un camino en el que vamos a hacer confluir hacer para ser y ser para hacer.

Como dice una parte de nuestro propósito, aprendemos juntos y evolucionamos. Seguimos avanzando.

ELKARREKIN IKASI ETA EBOLUZIONATZEN DUGU

Ner_atelier, sustatutako foro eta ikastaroek beren ibilbidea hasi dute.

112 pertsona, nergroup osatzen dugun erakunde guztiak ordezkatuak daudelarik, diseinatutako 4 foro eta 2 ikastaroetan banatuta, hasi gara lotura pertsonalak (eta lanekoak) ezartzen, hitz egiten, esperientziak partekatzen, zailtasunak eta kezkak partekatzen, eta, azken batean, gure erakundeetan egunero egiten ditugun jarduerak hobetu nahian eta finkatzen.

Antolaketa-kultura, balioak eta horiei lotutako portaerak garatzeko moduari buruz hitz egitea, askatasuna eta erantzukizuna orekatzen dituzten begiradei ekitea, produkzio-lanak eta konpromisoa koordinatzeko funtzioan jarduna hobetzea, talde eta erakunde autokudeatuetan lidergoaren funtzioan sakontzea dira hasitako foroetan fokua jartzen hasi garen gaiak. Ikasteko eta hobetzeko helburu inplizitua duten elkarrizketetan oinarritzen diren foroak.

Beste horrenbeste esan daiteke bilera eraginkorrei buruzko tailerraz eta Emanarekin batera antolatutako taldeen coaching-lidergoari buruzko hirugarren edizioaz.

2019an, nergroupen bilakaeraren bideari ekin genion, propositoa elkarrekin sortu ondoren, eta, ondoren, ner_atelierren ekintzetatik berriki sustatu diren ekintza-ildoak zirriborratu zituzten pentsamendu estrategikoak ahalik eta modu parte-hartzaileenean diseinatu genituen. Bide horretan elkarrekin “dantzan” jarriko ditugu egitea izateko eta izatea egiteko aldagaiak.

Gure propositoaren zati batek dioen bezala, elkarrekin ikasi eta eboluzionatu egiten dugu. Aurrera jarraitzen dugu.

atellier ner
Compártelo en tus Redes - Partekatu zure sareetan!