Día Mundial de la Radio / Irratiaren Nazioarteko Eguna

Proclamado en 2011 por los Estados Miembros de la UNESCO y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2012 como Día Internacional, el 13 de febrero se convirtió en el Día Mundial de la Radio (DMR). Hoy celebramos este día especial dedicado al mundo de las ondas y a sus profesionales cuya finalidad debe ser mostrar la humanidad en toda su diversidad y constituirse como una plataforma para el discurso democrático.

Día-Mundial-Radio
https://www.un.org/es

En el plano mundial, la radio sigue siendo el medio de mayor consumo. Esta capacidad única de llegar a la más amplia audiencia significa que la radio puede dar forma a la experiencia de diversidad de una sociedad, erigirse como un escenario para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las emisoras de radio deben servir a comunidades diversas, ofreciendo una amplia variedad de programas, puntos de vista y contenidos, y reflejando la diversidad de audiencias en sus organizaciones y operaciones.

El origen de esta celebración

El Consejo Ejecutivo de la UNESCO recomendó a la Conferencia General que se proclamara el Día Mundial de la Radio, sobre la base un estudio de viabilidad realizado en 2011 por la UNESCO en respuesta a una propuesta de España.

Se realizó un amplio proceso de consulta dirigido a las asociaciones de medios de radiodifusión; las emisoras públicas, estatales, privadas, comunitarias e internacionales; los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas; las organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema; las universidades , las fundaciones y los organismos bilaterales para el desarrollo, así como las Delegaciones Permanentes y las Comisiones Nacionales de la UNESCO.

El 91 por ciento de las respuestas apoyaba el proyecto. El impulsor del proyecto, la ‘Academia de la Radio’, recibió el respaldo de las distintas partes interesadas, entre otros, los principales organismos de radiodifusión internacional, los sindicatos y las asociaciones de radiodifusión.

La Directora General de la UNESCO propuso la fecha del 13 de febrero, día en que se creó Radio Naciones Unidas, en 1946, para conmemorar el Día Mundial de la Radio.

Agradecimiento

Con motivo del Día Mundial de la Radio 2022, desde nergroup queremos agradecer a estas emisoras por su colaboración ocasional o periódica en la divulgación de nuestro Propósito y Actividades:

 • Arrate Irratia
 • Bizkaia Irratia
 • Cadena SER Bilbao · Vitoria- Gasteiz · Donostia – San Sebastián
 • COPE Bilbao · Vitoria- Gasteiz · Donostia – San Sebastián
 • Euskadi Irratia
 • Onda Vasca
 • Radio 7
 • Radio Nervión
 • Radio Popular
 • Radio Vitoria

 

Irratiaren Nazioarteko Eguna

UNESCOko estatu kideek 2011an aldarrikatua eta Nazio Batuen Batzar Nagusiak 2012an Nazioarteko Egun bezala izendatu ondoren, otsailaren 13a Irratiaren Nazioarteko Eguna (DMR) bihurtu zen. Gaur irrati-uhinen munduari eta bertako profesionalei eskainitakoa egun berezi hau ospatuko dugu. Ospakizun honen helburua gizateria bere aniztasun osoan erakustea eta diskurtso demokratikorako plataforma gisa eratzea da.

Día-Mundial-Radio
https://www.un.org/es

Mundu osoan irratia da kontsumo handieneko hedabidea. Audientziarik zabalenera iristeko gaitasun bakar horri esker, irratiak gizarte baten aniztasun-esperientziari forma eman diezaioke eta ahots guztiak adierazteko, irudikatzeko eta entzuteko agertoki bihur daiteke. Irrati kateak komunitate desberdinei zerbitzua eman behar diete, mota askotako programak, ikuspuntuak eta edukiak eskainiz eta audientzien aniztasuna islatuz beren erakunde eta eragiketetan.

Ospakizun honen jatorria

UNESCOren Kontseilu Exekutiboak Konferentzia Orokorrari gomendatu zion Irratiaren Nazioarteko Eguna aldarrika zezala, Espainiaren proposamen bati erantzunez, UNESCOk 2011n egindako bideragarritasun-txosten bat oinarritzat hartuta.

Kontsulta-prozesu zabal bat egin zen irrati-difusioko hedabideen elkarteei zuzenduta. Bertan ere, irrati publikoak, estatukoak, pribatuak, erkidegokoak eta nazioartekoak; Nazio Batuen erakundeak, funtsak eta programak; gaiarekin lotutako Gobernuz Kanpoko Erakundeak; unibertsitateak, fundazioak eta garapenerako aldebiko erakundeak, bai eta UNESCOren ordezkaritza Iraunkorrak eta Batzorde Nazionalak ere, parte hartu zuten.

Erantzunen ehuneko 91 proiektuaren aldekoak ziren. Proiektuaren bultzatzaileak, ‘Irratiaren Akademia’-k, alde interesatuen babesa jaso zuen, besteak beste, nazioarteko irrati-difusioko erakunde nagusiak, sindikatu eta irrati-difusioko elkarteak.

UNESCOko zuzendari nagusiak otsailaren 13ko data (Nazio Batuen Irratia sortu zen eguna, 1946an, hain zuzen ere) proposatu zuen Irratiaren Nazioarteko Eguna ospatzeko.

Gure esker onak

2022ko Irratiaren Munduko Eguna dela eta, nergroup-etik eskerrak eman nahi dizkiegu irrati hauei, noizbehinka edo aldizka gure Proposamena eta Jarduerak zabaltzen laguntzeagatik:

 • Arrate Irratia
 • Bizkaia Irratia
 • Cadena SER Bilbao · Vitoria- Gasteiz · Donostia – San Sebastián
 • COPE Bilbao · Vitoria- Gasteiz · Donostia – San Sebastián
 • Euskadi Irratia
 • Onda Vasca
 • Radio 7
 • Radio Nervión
 • Radio Popular
 • Radio Vitoria

 

 

 

 

 

 

Compártelo en tus Redes - Partekatu zure sareetan!