Día Mundial contra el Trabajo Infantil / Haurren Lanaren Aurkako Munduko Eguna

El Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se celebra hoy, busca sensibilizar y denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo, donde se obliga a los niños a trabajar, negándoles todo derecho a la educación, la salud y una vida plena que le permita su desarrollo y bienestar integral.

Muchos niños en todo el mundo participan en formas de trabajo remuneradas y no remuneradas que no son perjudiciales para ellos. Sin embargo, se considera niños trabajadores cuando son demasiado jóvenes para trabajar o participan en actividades peligrosas que pueden comprometer su desarrollo físico, mental, social o educativo.

En los países menos adelantados, algo más de uno de cada cuatro niños (de 5 a 17 años) realiza trabajos que se consideran perjudiciales para su salud y desarrollo.

Se estima que ya hay 152 millones de niños en situación de trabajo infantil, de los cuales 72 millones realizan trabajos peligrosos. Estos niños ahora tienen un riesgo aún mayor de enfrentar circunstancias aún más difíciles y de trabajar más horas al día.

Haurren Lanaren Aurkako Munduko Eguna

Gaur ospatzen den Haurren Lanaren Aurkako Mundu Egunak munduko herrialde askotan egiten den haurren esplotazioa salatu eta sentsibilizatu nahi du. Bertan, haurrak lan egitera behartzen dira, hezkuntzarako, osasunerako eta haien garapen eta ongizate integrala ahalbidetuko dien bizitza osorako eskubide oro ukatuz.

Mundu osoko haur askok lan egiteko modu ordainduetan eta ordaindu gabeetan parte hartzen dute, haientzat kaltegarriak ez direnean. Hala ere, haur langiletzat hartzen da lan egiteko gazteegiak direnean edo beren garapen fisikoa, mentala, soziala edo hezkuntzakoa arriskuan jar dezaketen jarduera arriskutsuetan parte hartzen dutenean.

Gutxien aurreratutako herrialdeetan, lau umetik batek baino zertxobait gehiagok (5 eta 17 urte bitartekoak) osasunerako eta garapenerako kaltegarritzat jotzen diren lanak egiten dituzte.

Kalkuluen arabera, 152 milioi haur daude haurren lan-egoeran, eta horietatik 72 milioi lan arriskutsuak egiten ari dira. Haur horiek arrisku handiagoa dute egoera are zailagoei aurre egiteko eta egunean ordu gehiago lan egiteko.

Compártelo en tus Redes - Partekatu zure sareetan!