TALDE SOZIALA. EL EQUIPO SOCIAL – Panelfisa

2019an erabaki zen Panelfisan gizarte-gaiak lantzeko espazio bat sortzeko beharra. Espazio berri horrek proiektuan parte hartzen duten pertsona guztiei eragiten diguten gaiei buruz modu autonomoan hausnartu, eztabaidatu eta erabakiak hartu beharko lituzke.

Erabaki horien esparrua kontseilu errektoretik espazio honetara eskuordetzea zen helburua, lehenengoak hartutako erabakiak talde sozialaren esku uzteko konpromisoarekin. Alegia, gai sozialak artatzeko hirugarren organo autonomo bat sortzea. Bidenabar, kontseilu errektorea, gizarte-taldea eta gidaritza-taldea, bakoitza bere erabaki-esparruarekin eta bere pertsonekin, erabaki garrantzitsuetan jende gehiagok parte har dezan.

Erabaki horren ondoren, zalantzak sortu ziren. Nola osatuko zen taldea? Zeintzuk ziren har zitzaketen edo har ez zitzaketen erabakiak?

Panelfisako operatibako lan-talde bakoitzak talde sozialerako Liderra aukeratuko zuela erabaki zen hasieran, eta lider hauek zein kontseilu errektoreko bi partaidek osatuko zutela. Horiek guztiek talde soziala osatuz, kontsentimenduz hartuz erabakiak.

Talde honek Panelfisako pertsonengandik datozen proposamenak jaso behar ditu, eztabaidatu, eztabaida taldeei helarazi eta, horien feedback-arekin batera, bozkatu. Baina talde sozialarenak zein gai diren eta zeintzuk ez definitzen jarraitzen dugu. Azken bi urte korapilatsuetan, nabarmen egin da talde sozialaren eraikuntzan eta talde horretara iritsi diren ideiei buruzko eztabaidan. Beraz, hemendik aurrera, ikuspuntu ezberdinez osatutako talde berri bat arduratuko da erabaki horiek hartzeaz, Kontseilu Errektorea neurri batean askatuz.

Orain arte, hainbat gai jorratu dituzte, hala nola:
COFIP-aren kudeaketa, elkarrizketa zailei buruzko formazioak antolatu, kilometrajearen ordainketak, arautegiaren prozedurak, datorren urteko egutegia edo Gabonetako saskiei buruzko erabakiak hartzea, besteak beste.

Corría el año 2019 cuando se decidió en Panelfisa la necesidad de crear un espacio para tratar temas de carácter social. Aquel espacio debería de fundamentar, debatir y tomar decisiones de forma autónoma sobre temas que nos afectasen a todas las personas implicadas en el proyecto…

Consistía en delegar el marco de estas decisiones desde el consejo rector a este espacio con el compromiso de que el primero acepte las decisiones tomadas en el equipo social. Creando un tercer órgano autónomo con el que separar distintos temas. Quedando así el consejo rector, el equipo social y el equipo de pilotaje cada uno con su marco de decisiones y con sus individuos, haciendo así participe en las decisiones importantes a más gente.

Tras esta decisión, vinieron las dudas… ¿Cómo se formaría el equipo? ¿Cuáles eran las decisiones que podían o no podían tomar?
Se empezó por decidir que cada equipo de la operativa de Panelfisa elegiría a un Líder para el equipo social y este lo formarían dichos líderes junto a dos participantes del consejo rector. Todos ellos formando el consejo social, se llegaría a la toma de decisiones por consentimiento.

El equipo debe recoger las propuestas que vengan, debe debatirlas, transmitir el debate a los diferentes equipos y junto al feedback de estos, votar. Pero seguimos trabajando definiendo cuales temas son del equipo social y cuáles no. Durante los complicados últimos dos años se ha avanzado significativamente en la construcción del equipo social y en el debate sobre las distintas ideas que han llegado al mismo. De modo que a partir de ahora, un nuevo equipo conformado por distintos puntos de vista, es el que se hará cargo de la toma de estas decisiones liberando en parte al Consejo Rector.

Hasta el momento, han tratado temas tan variopintos como:
A que dedicar el COFIP, organizar las formaciones sobre Conversaciones difíciles, la remuneración del kilometraje, los procedimientos de las sanciones, el calendario del próximo año o las cestas de navidad, entre otros…

Compártelo en tus Redes - Partekatu zure sareetan!